บริษัท จีเอ็ม เฮลท์ จำกัด 914 อาคารจีเอ็ม กรุ๊ป ชั้นที่ 4 ถนนพระราม 5 แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
TELEPHONE NO. 084-413-3559
Close
บริษัท จีเอ็ม เฮลท์ จำกัด 914 อาคารจีเอ็ม กรุ๊ป ชั้นที่ 4 ถนนพระราม 5 แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
084-413-3559 mommyjuicythailand@gmail.com
เพื่อลูกน้อยปลอดจาก 3 โรคร้าย 

‘วัคซีน’ ไม่เพียงช่วยปกป้องคุณแม่ให้มีสุขภาพดี แต่ยังช่วยป้องกันโรคติดเชื้อให้ลูกได้ในช่วงหลังคลอดเพราะลดความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงได้ดี โดยเฉพาะโรคไอกรน ซึ่งคุณแม่สามารถช่วยลูกได้ด้วยการฉีดวัคซีนแด๊ป (Tdap vaccine) เพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกันที่ครอบคลุมทั้ง 3 โรค คือ บาดทะยัก คอตีบ ไอกรนตั้งแต่ช่วงตั้งครรภ์ค่ะ

✔️ 4 เหตุผลที่น่ารู้…ทำไมต้องฉีดวัคซีนช่วงตั้งครรภ์

  1. ทารกมีโอกาสติดเชื้อสูงช่วงหลังคลอด เพราะยังไม่ได้รับวัคซีนจนกว่าอายุจะครบ 2 เดือน ทำให้ไม่มีภูมิต้านทานและเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคจากแม่ได้ง่าย โดยเฉพาะไอกรน
  2. แม่ที่เคยได้รับวัคซีนในช่วงที่เป็นเด็ก ภูมิคุ้มกันต่อโรคลดน้อยลงจนไม่เพียงพอในป้องกันโรคได้ จึงจำเป็นฉีดวัคซีนกระตุ้นเพื่อให้ภูมิคุ้มกันมีมากพอในการป้องกัน
  3. การฉีดวัคซีนให้ทารกที่อายุครบ 2 เดือน ไม่สามารถป้องกันได้ทันต่อการติดเชื้อ เพราะภูมิต้านทานยังขึ้นไม่ทัน การให้วัคซีนกับแม่ท้องจึงเป็นเรื่องสำคัญ
  4. บาดทะยัก คอตีบ ไอกรนเป็นโรคอันตราย โดยเมื่อบาดทะยักเข้าสู่ร่างกายทางบาดแผล จะทำให้เด็กชักรุนแรง จนอาจทำให้เสียชีวิตได้ โดยเฉพาะวัยแรกเกิด ส่วนคอตีบจะทำให้ทางเดินหายใจอักเสบรุนแรงจนตีบตัน ทำให้กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ หัวใจล้มเหลว ไอกรนทำให้ไอรุนแรงนานจนหยุดหายใจ เสียชีวิตได้ โดยเฉพาะทารกที่อายุน้อยกว่า 4 เดือน

✔️ 6 คำแนะนำสำหรับการได้รับวัคซีนแด๊ป

  1. ปัจจุบันสหรัฐอเมริกา (ACIP) แนะนำให้ Tdap กับคุณแม่ทุกครั้งที่ตั้งครรภ์ เพราะพบว่าภูมิคุ้มกันที่สร้างขึ้นจากวัคซีนจะลดลงไปภายใน 1 ปีหลังได้รับวัคซีนจนมีระดับไม่เพียงพอสำหรับการป้องกันลูกในการตั้งครรภ์ถัดไป
  2. ช่วงที่เหมาะสมในการให้ Tdap กับคุณแม่ตั้งครรภ์ คือ อายุครรภ์ 27-36 สัปดาห์ เพราะจะทำให้มีภูมิคุ้มกันที่ผ่านไปยังทารกในระดับที่สูงกว่าให้ในช่วง 2 ไตรมาสแรก
  3. คุณแม่ตั้งครรภ์ที่ไม่เคยได้รับ Td (บาดทะยัก และคอตีบ) มาก่อน ควรเริ่มต้นให้ Td จนครบ 3 ครั้ง โดยครั้งที่สองห่างจากครั้งแรกอย่างน้อย 4 สัปดาห์ และครั้งที่ 3 ให้หลังจากครั้งที่สอง 6-12 เดือน โดยให้เป็น Tdap แทน Td 1 ครั้ง ในช่วงตั้งครรภ์ 27-36 สัปดาห์
  4. ถ้าคุณแม่ตั้งครรภ์มีประวัติได้รับ Td ครั้งสุดท้ายนานกว่า 10 ปีควรได้รับ Tdap ช่วงตั้งครรภ์ 27-36 สัปดาห์
  5. กรณีที่ไม่ได้รับTdap ขณะตั้งครรภ์ ควรได้รับทันทีหลังคลอด
  6. ทุกคนรอบข้างที่ไม่เคยได้รับวัคซีน Tdap มาก่อน แต่ต้องเลี้ยงดูสัมผัสใกล้ชิดกับทารกที่มีอายุน้อยกว่า 12 เดือนควรได้รับTdap ด้วย เพื่อเป็นการลดโอกาสรับเชื้อของทารก


**** ปัจจุบันในสหรัฐอเมริกา แนะนำวัคซีนทีแด๊ป (Tdap vaccine) ให้กับคุณแม่ตั้งครรภ์ เพื่อป้องกันการติดเชื้อโรคคอตีบ บาดทะยัก ไอกรนในคุณแม่และยังส่งผ่านภูมิคุ้มกันสู่ลูกน้อย เพื่อป้องกันในช่วงหลังคลอด ซึ่ง Tdap เป็นวัคซีนชนิดไม่มีเซลล์ ส่วนผู้ที่ต้องสัมผัสทารกวัยต่ำกว่า 1 ปี ก็ควรฉีดวัคซีน Tdap ป้องกันอย่างน้อย 2 สัปดาห์ก่อนสัมผัสทารก

Stay in Touch with Updates