บริษัท จีเอ็ม เฮลท์ จำกัด 914 อาคารจีเอ็ม กรุ๊ป ชั้นที่ 4 ถนนพระราม 5 แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
TELEPHONE NO. 084-413-3559
Close
บริษัท จีเอ็ม เฮลท์ จำกัด 914 อาคารจีเอ็ม กรุ๊ป ชั้นที่ 4 ถนนพระราม 5 แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
084-413-3559 mommyjuicythailand@gmail.com
คุณแม่สุขภาพดี ส่งผ่านภูมิคุ้มกันสู่ลูกน้อย

✔️ เป็นที่ทราบกันดีว่าสุขภาพของคุณแม่ในช่วงครรภ์นั้นเกี่ยวข้องกับสุขภาพของลูกน้อยโดยตรง ในปัจจุบันมีโรคติดเชื้อหลายชนิดที่เป็นในคุณแม่ได้ เช่น โรคไข้หวัดใหญ่,โรคสุกใส, โรคไวรัสตับอักเสบเอ, บี รวมทั้งโรคบาดทะยัก คอตีบ ไอกรน ดังนั้น จึงมีแนะนำให้ป้องกันโรคต่างๆ กับคุณแม่ด้วยการให้วัคซีน เพราะไม่เพียงช่วยลดการเกิดโรคให้คุณแม่สุขภาพดี แต่ยังส่งผ่านภูมิคุ้มกันไปถึงทารกในครรภ์ ช่วยลดการติดเชื้อ ลดการเกิดโรคให้ลูกปลอดภัยช่วงหลังคลอดได้ด้วย

✔️ รู้จักโรคบาดทะยัก คอตีบ ไอกรน 

* โรคบาดทะยัก เป็นโรคที่ติดต่อจากแผลสกปรก ทำให้ติดเชื้อบาดทะยักที่เป็นพิษต่อระบบประสาท เกิดอาการเกร็งกระตุก ขากรรไกรแข็ง เจ็บปวดกล้ามเนื้อ ทารกที่ดูแลสะดือไม่สะอาดก็ทำให้มีอัตราเสียชีวิตสูงในอดีต ส่วนในเด็กโตมักเล่นซนจนเกิดแผลต่างๆ

* โรคคอตีบ เป็นโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย ติดต่อจากการสัมผัส ไอจามรดกัน ทำให้เกิดการอักเสบ อวัยวะต่างๆ ในลำคอบวม มีอาการหายใจลำบาก เชื้อจะปล่อยพิษออกมาในกระแสเลือด ทำให้กล้ามเนื้ออักเสบ และเป็นอันตรายต่อระบบหายใจ

* โรคไอกรน เป็นโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรีย ติดต่อได้ง่าย เพียงไอจามรดกัน ทำให้เกิดการอักเสบของเยื่อบุทางเดินหายใจ มีลักษณะอาการเด่นชัด คือ ไอติดกันเป็นชุดและรุนแรง และกินเวลายาวนาน จนมีลักษณะการไอเรื้อรัง สมัยก่อนจึงเรียกว่า ‘ไอร้อยวัน’ ใน ทารกอายุต่ำกว่า 1 ปี ไอเป็นชุดติดกันต่อเนื่อง จนตัวงอ หายใจไม่ทัน บางคนอาจขาดออกซิเจน หรือพบภาวะแทรกซ้อนเป็นปอดอักเสบ กลุ่มเสี่ยงที่ติดโรคได้ง่าย คือ เด็กทารกที่มีอายุต่ำกว่า 6 เดือน

ทราบหรือไม่…!!!

✔️ ในสหรัฐอเมริกาพบว่ามีคนเป็นโรคไอกรนปีละหลายหมื่นคนทุกปี ส่วนใหญ่เป็นเด็กและวัยรุ่น และพบผู้เสียชีวิตทุกปี ส่วนใหญ่เป็นเด็กอายุน้อยกว่า 1 ปี มักจะติดโรคไอกรนจากพ่อแม่ และคนใกล้ชิดที่เลี้ยงดูเด็

✔️ ปัจจุบันในสหรัฐอเมริกามีคำแนะนำให้ฉีดวัคซีนทีแด๊ป (Tdap vaccine) เพื่อป้องกันการติดเชื้อโรคไอกรนในกลุ่มเสี่ยง เช่น ในวัยรุ่น ผู้ใหญ่ รวมทั้งคุณแม่ตั้งครรภ์ด้วย ปัจจุบันในสหรัฐอเมริกาแนะนำวัคซีนทีแด๊ป (Tdap vaccine) ให้กับคุณแม่ตั้งครรภ์ เพื่อป้องกันการติดเชื้อโรคคอตีบ บาดทะยัก ไอกรนในคุณแม่และยังส่งผ่านภูมิคุ้มกันสู่ลูกน้อย เพื่อป้องกันในช่วงหลังคลอด ซึ่งทีแด๊ปเป็นวัคซีนชนิดไม่มีเซลล์ ส่วนผู้ที่ต้องสัมผัสทารกวัยต่ำกว่า 1 ปี ก็ควรฉีดวัคซีนทีแด๊ป ป้องกันอย่างน้อย 2 สัปดาห์ก่อนสัมผัสทารก

Stay in Touch with Updates