บริษัท จีเอ็ม เฮลท์ จำกัด 914 อาคารจีเอ็ม กรุ๊ป ชั้นที่ 4 ถนนพระราม 5 แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
TELEPHONE NO. 084-413-3559
Close
บริษัท จีเอ็ม เฮลท์ จำกัด 914 อาคารจีเอ็ม กรุ๊ป ชั้นที่ 4 ถนนพระราม 5 แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
084-413-3559 mommyjuicythailand@gmail.com
ทำไมการเล่นถึงดีกับเด็กๆ ทุกคน

✔️ การเล่นเป็นกระบวนการหนึ่งที่ทำให้เกิดการเรียนรู้ โดยผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 และยังมีข้อดีอื่นๆ ที่คุณคาดไม่ถึง มาดูกันว่า ทำไมการเล่นถึงดีกับเด็กๆ ทุกคน

✔️ ทำไมเด็กๆ ควรได้เล่น
การเล่นกับลูกเป็นวิธีที่ง่ายที่สุด ที่จะช่วยพัฒนาความสามารถและปูพื้นฐานทักษะต่างๆ ของลูกน้อย เพราะช่วย…สมองดี

– การเล่นบ่อย ซ้ำๆ เป็นการสะสมประสบการณ์ที่ช่วยให้การทำงานของเซลล์สมอง เกิดการเชื่อมโยงกันมากขึ้น(ข้อมูลต่างๆ ถูกรวบรวมเก็บไว้ในสมองเพื่อนำไปใช้)
– การเล่นเป็นการเรียนรู้ ที่ใช้สมองทั้งสองซีก (เหตุผลและจินตนาการ) เกิดการคิด เลียนแบบ ทดสอบ โดยมีของเล่นเป็นตัวกระตุ้น
ร่างกายแข็งแรง
– กล้ามเนื้อส่วนต่างๆ ของร่างกาย เกิดจากการออกแรง เช่น การได้หยิบ จับ คว้า ดึง ลาก เป็นต้น
– เกิดความแม่นยำในการใช้งาน เช่น ใช้มือหยิบจับสิ่งของมั่นคงไม่ตกหล่นเพราะผ่านการฝึกมาดี
ทักษะติดตัว
– เกิดการจดจ่อขณะที่เล่นช่วยให้ลูกมีจิตใจที่นิ่ง เป็นการฝึกสติขั้นพื้นฐาน
– การให้ลูกเก็บของเล่นเข้าที่ก็เป็นการฝึกวินัยและความรับผิดชอบผ่านการเล่น
– เมื่อเล่นเป็นกลุ่มก็ได้เรียนรู้การเข้าสังคม เช่น รู้จักระงับความต้องการของตนเอง เข้าใจความรู้สึกของคนอื่น การแบ่งปัน มีน้ำใจ
-เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ จากการได้พบเจอสิ่งรอบตัว หรือลองผิดลองถูก
พัฒนาการด้านอารมณ์
– เกิดความเพลิดเพลินจากการเล่น ช่วยลดความโกรธ ความก้าวร้าว และลดความตรึงเครียด ทำให้ลูกอารมณ์ดี ไม่หงุดหงิดง่าย
– การมีพ่อแม่ หรือผู้ใหญ่อยู่เล่นด้วย จะทำให้ลูกรู้สึกถึงความรัก ความอบอุ่น และปลอดภัย เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีความมั่นใจ เรียนรู้ที่จะรักคนอื่นเป็น

Stay in Touch with Updates